Общи условия за ползване

Общи условия

В работата си ние, служителите на фирма „Малечко Нет”ЕООД и по-специално магазин Сладко бебе, поставяме отношенията ни с клиентите и предоставянето на висококачествени стоки и услуги като приоритет. С оглед на това при възникнали спорове или недоразумения в работата между „Малечко Нет” ЕООД и негови клиенти, „Малечко Нет” ЕООД поема отговорността първо да потърси директно взаимноприемливо решение. При отказ на една от страните за приемане на такова ще влязат в сила следните права и задължения на страните:

Общи условия
Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните договор и приемате, и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. „Малечко Нет” ЕООД си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод. Актуализираните промени ще бъдат отразени на сайта на Сладко бебе и влизат в сила незабавно, отнасяйки се за всички клиенти на „Сладко бебе”. Ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна, това ще се счита за съгласие и приемане на променените условияи съдържание на този договор.

Права и задължения на „Малечко Нет” ЕООД:
1. Има право да отказва достъп или да анулира профили на потребители, които са нарушили някое от общите условия;
2. Да отказва поръчки, без да дължи обезщетение на потребителя, освен когато трябва да се възстанови сума, която потребителят е заплатил предварително;
3. Да редактира цялото съдържание в онлайн магазина без предупреждение. Промените влизат в сила след публикуванетоим в сайта;
4. Да променя, спира или прекратява предоставяните услуги без предупреждение;
5. Не поема отговорност за истинността и точността на публикуваната информация, тъй като тя се предоставя от производителите и официалните вносители;
6. Не носи отговорност, в случай че клиентът не е проверил целостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие се установи, че тя е нарушена;
7.Cе задължава да спазва реда и условията за рекламация и замяна на продукти;
8. Се задължава да спазва българското законодателство, настоящите общи условия и интернет етиката;
9.Се задължава да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите общи условия.
10. Се задължава да пази личната информация на потребителя, да не я предоставя или продава на трети страни, като използва тази информация само в процеса на осъществяване и изпълнение на поръчките му, както и при нужда от помощ при бъдещи поръчки.

Права и задължения на потребителя:
1. Потребителят има право да се информира относно статуса на поръчката си;
2. Потребителят има право да променя личните си данни чрез профила си в онлайн магазина;
3. Потребителят има право да замени или върне продукт според описаните условия за рекламация;
4. Потребителят се задължава да спазва реда и условията за рекламация и замяна на продукти;
5. Потребителят се задължава да провери пратката си в момента на получаването й, в присъствието на куриера, който я доставя. Магазинът не носи отговорност, в случай че клиентът не е проверил целостта на пратката и впоследствие се установи, че тя е нарушена;
6. Потребителят се задължава да заплати цената, която е актуална към момента на поръчката;
7. Потребителят се задължава да спазва българското законодателство, настоящите общи условия и интернет етиката;
8. Потребителят се задължава да не се намесва в правилното действие на системата и да не възпрепятства други потребители да използват сайта;
9. Потребителят се задължава да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базата данни на сайта и по този начин да създава собствена база данни в електронен или друг вид;
10. Потребителят се задължава да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
11. Потребителят се задължава да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите общи условия.

Ограничения:
1. Потребителите нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злонамерени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица.
2. Потребителите нямат право злонамерено да извършват поръчки от името на други лица без тяхното съгласие.
3. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта, с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, собственост на чуждо авторско право, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществения ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени, неимуществени права или интереси на трети лица.

Сигурност
„Малечко Нет” ЕООД Ви гарантира, че Вашата лична информация, подадена в процеса напокупката, ще бъде надеждно защитена. По никакъв повод и под никакъв предлог ние няма да продадем или предоставим Вашата лична информация натрета страна. Задължаваме се да използваме тази информация само впроцеса на осъществяване и изпълнение на поръчката Ви, както и принужда от помощ при бъдещи Ваши поръчки. По подразбиране някои от оторизирани трети страни, които участват в разплащанията, доставката и други дейности, свързани с изпълненията на Вашите поръчки, имат достъп до части от нашата база данни, които са свързани с изпълнението на техните задължения.

Цена на поръчката
Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продуктии цената на доставката, в случаите, в които част от нея се заплаща от клиента. Всички цени на сайта www.sladkobebe.com са в лева, за един брой, с включен ДДС, без включена цена на доставка и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка, в случай че поръчката е на стойност под 200 лв, на територията на Република България. Поръчки над 200 лв се третират като безплатни за клиента и стойността им се поема изцяло от „Малечко Нет” ЕООД. „Малечко Нет” ЕООД има правото да променя цените, обявени в сайта, без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените „Малечко Нет” ЕООД има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. „Малечко Нет” ЕООД се задължава да върне сумата на поръчката, ако тя е била предварително платена.

Проблеми при изпълнението на поръчката
Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок;
2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод;
3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;
4. Липса на телефон или e-mail за контакт с потребителя.
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

Начини на плащане
1. Плащане в момента на доставката (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума  (такса наложен платеж и стойността на стоката) в брой и в български лева на куриера.
2.Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната на сайта www.sladkobebe.com банкова сметка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера.

Отказ на направена поръчка
Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 дни от датата на закупуването й при следните случаи: дефект на стоката, констатирани липси, несъответствие с характеристикитена продукта (с изключение на цвета, поради описаните в частта „Отказ от права” причини) или марка на продукта. Трябва да ни изпратите e-mail, с който ни уведомявате за връщането на продукта и да ни го изпратите обратно с етикети и неупотребяван, заедно с всички получени документи в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Разходите по връщането на продукта са за Ваша сметка. Може да го върнете и на място, в офиса на фирмата. Връщането на сумата за продуктите става до 7 работни дни, считано от датата, на която го получим, чрез банков превод (в този случай е необходимо да посочите банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката).
При гаранционни продукти транспортните разходи са за сметка на клиента.

Доставка
- Поръчките се обработват по реда на приемане. Ако продуктът в момента не е в наличност, „Малечко Нет” ЕООДсе задължава да уведомипотребителя за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона от служител на „Малечко Нет” ЕООД. Ако поръчаният продукт не може да бъде доставен се задължава да се свърже лично с клиента, като използва данните за контакт, посочени от него при съставяне на поръчката.
 - Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от „Малечко Нет” ЕООД на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.
- Разходите за доставка се поемат от потребителя и „Малечко Нет” ЕООД, като потребителят заплаща 5 лв , а „Малечко Нет” ЕООД покрива останалата разлика до стойността на куриерската услуга при поръчки под 200лв. при поръчки на стойност над 200 лв „Малечко Нет” ЕООД поема всички разходи по доставката.
 - Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
 - „Малечко Нет” ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

1. За района на София доставките се извършват в срок от 24 часа всеки делничен ден (без официалните празници);
2. За цялата страна без района на София доставките се изпълняват в срок от 48 часа без неделя от куриер на фирма по избор от магазин „Сладко бебе”(фирма „Еконт”). Ако клиентът желае конкретна куриерска фирма, цялата стойност на доставката е за негова сметка.

  • Поръчка, заявена след 13.00 ч., се обработва на следващия работен ден.Поръчка, заявена в събота, неделя или на официални празници, се обработва в първия работен ден.
  • Клиентът е длъжен да провери пратката си в момента на получаването й, в присъствието на куриера, който я доставя. Магазинът не носи отговорност, в случай, че клиентът не е проверил целостта на пратката и впоследствие се установи, че тя е нарушена.
  • Клентът може да откаже приемането на поръчка,  но само ако заплати транспортните разходи по връщането й.
  • Поръчка, заявена в събота, неделя или на официални празници, се обработва в първия работен ден.

Гаранция
Повечето продукти, които се продават от „Малчеко Нет” ЕООД през сайта www.sladkobebe.com, се ползват от условия за гаранция, съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови, в оригинални опаковки и произлизат от оторизирани източници на всеки производител.
Продуктите, продавани и доставяни от „Малечко Нет” ЕООД, които разполагат с гаранционни карти, издадени директно от производителя, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване. „Малечко Нет” ЕООД не предоставя допълнителна гаранция освен тази, дадена от производителя.

Отказ от права
Стремежът на  „Малечко Нет” ЕООД е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и актуалнаинформация, свързана с тях. Цялата информация, свързана със стоките иуслугите, предлагани на този сайт, се съгласува предварително спроизводителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и секонтролира своевременно, ежедневно и независимо, както от тях, така и отадминистраторите на сайта. Въпреки това информация, свързана схарактеристики на дадени стоки и услуги на този сайт, може да съдържаизвестни неточности, правописни или печатни грешки, както и остарели данни. Промоциите/офертите, представени в сайта www.sladkobebe.com, са налични до изчерпване на количествата.

  • „Малечко Нет” ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен характер, или доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките и дизайна, без предизвестие от страна на производителите;различните цветови настройки на отделните монитори и др.
  • „Малечко Нет” ЕООД си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали,продукти или услуги, описани в този сайт, по всяко време и по всякакъв повод. „Малечко Нет” ЕООД не носи отговорност и няма да уважи искове, основани на типографски или ценови грешки,допуснати в този сайт.  
  • „Малечко Нет” ЕООД си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включителнопоръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта; поръчки, за които  „Малечко Нет” ЕООД има съмнения, че са в нарушение на действащите закони и поръчки, които  „Малечко Нет” ЕООД счита, че са в ущърб на неговите интереси или на тези на собственика му.
  • „Малечко Нет” ЕООД си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице, извършени чрез този сайт.
  • Сайтът www.sladkobebe.com може да съдържа и линкове към други сайтове. „Малечко Нет” ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност, практикувана от сайтове, които не администрираме, както и друга информация, спомената в тези сайтове.

Предложения
„Малечко Нет” ЕООД приветства всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруванетоот неговия сайт, както и Ваши предложения относно подобряването насъдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякаквикоментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането иликаквото и да е, отнасящо се до този сайт, ще бъдат считани катособственост на  „Малечко Нет” ЕООД и  „Малечко Нет” ЕООДще има правото да използва, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор – въввсякакъв вид, форма и технология, позната сега или в бъдеще, и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи ипредложения сега и за в бъдеще.

Законодателство
Този сайт е създаден и се контролира от фирма „Малечко Нет”ЕООД, регистрирана по Търговския закон на Република България. Законодателството на  Република България ще се прилага при спазването на тези права и задължения. Всички възникнали спорове по действието на този договор и произтичащите от него права и задължения ще се отнасят и решават от съд в Република България, и всички страни се съгласяват изрично, че приемат юрисдикцията на този съд.

Цялостно съгласие
Тези права и задължения, заедно със самостоятелно поетите задължения на „Малечко Нет” ЕООД по гаранциите, доставката, политиката на сигурност и други подобни задължения, поети от нас в този сайт, съставят цялостното споразумение между Вас и „Малечко Нет” ЕООД.

Намерете ни в Google+